Multibel BHV app

MultiBel is een oproepsysteem waarmee u snel, eenvoudig en betrouwbaar een groep personen kunt alarmeren. Een snelle en effectieve alarmering bespaart tijd, beperkt de vervolgschade en zorgt voor continuïteit.

ik wil Multibel

wat is Multibel?

Het systeem is flexibel opgezet en kan aan de meest complexe eisen voldoen. Inzetgebieden zijn o.a. brand, ontruimingen, stroomuitval, gifgasongeval, bommeldingen, agressie, pandemie, vergiftigd voedsel, cyberaanval, netwerkstoring en eigenlijk nog veel meer. Door de combinatie van al deze toepassingen ontstaat één veiligheidsplatform dat tijd bespaart, vervolgschade beperkt en zorgt voor continuïteit.

ik wil veilig zijn bij calamiteiten

HOTEL – BHV, AGRESSIE, ONTRUIMING

MultiBel wordt ingezet om de hotel BHV, de hotel veiligheidsdienst of de hotel EHBO te alarmeren. Een hartstilstand, technische calamiteit of agressieve gast kan een grote impact hebben. Met MultiBel kunnen medewerkers een alarmering starten via (mobiele) noodknoppen, een intern noodnummer, een app, online via de receptie of door gekoppelde sensoren. De hotel BHV is direct op de hoogte en kan reageren. Door de automatische aanwezigheidsregistratie worden alleen de in het hotel aanwezige BHV’ers bereikt.

Lees meer over hotel BHV

bhv almering gemeenten

Vaak worden er nog vaste telefoons gebruikt om een BHV melding door te geven. Af en toe zit er ook een speciale BHV knop op de vaste telefoon. De vaste telefoons verdwijnen echter steeds vaker uit het kantoorbeeld en de smartphone wordt steeds belangrijker. Wij bieden met MultiBel zo veel verschillende kanalen om een BHV alarmering bij gemeenten te starten en de personen te bereiken, dat er altijd een oplossing op maat mogelijk is.

ik wil gemeente bhv

bhv alarmering onderwijs

Deze oplossing wordt in het onderwijs vaak gebruikt voor de alarmering van de BHV. Van lagere school tot universiteit is er altijd de behoefte om BHV snel te kunnen alarmeren bij incidenten en calamiteiten. Door onze MultiBel applicatie ontstaat sneller een gemeenschappelijk beeld en weet iedereen wat er van hen verwacht wordt, ook bij school ontruimingen.

ik wil bhv voor het onderwijs

bhv almering industrie

Bij bedrijfsongevallen, bezoekers die onwel worden of grootschalige ontruimingen vertrouwen bedrijven op onze MultiBel oplossing voor de BHV alarmering. MultiBel is slim en alarmeert de dichtstbijzijnde BHV’ers of stopt met alarmeren als er voldoende BHV’ers bevestigd hebben. U kunt bij een alarmering extra informatie meesturen, zoals bijvoorbeeld: AED meenemen naar hal 2. Ook maakt de industrie voor de BHV vaak gebruik van onze portofoon- en logfunctionaliteit.

bhv voor industrie

bhv alarmering in de zorg

MultiBel is de eerste Cloud oplossing in Europa die gecertificeerd is met NEN2575–4 draadloos stilalarm ontruimingsinstallatie voor de zorg. Pagers en steunzenders behoren definitief tot het verleden en worden vervangen door een Cloud oplossing die alarmeert op de smartphone. De kans op vervolgschade wordt verkleind door betere functionaliteiten en een hogere beschikbaarheid. Zo is er een alarm bij onderbezetting, redundantie in de hele keten en wordt er automatisch geëscaleerd.

ik wil bhv in de zorg

almering in de detailhandel

Voor sommige calamiteiten wilt u het (voltallige) personeel snel informeren over te nemen maatregelen. Hoe alarmeert u het personeel, de landelijke meldkamer, het management en omliggende winkels als u onverhoopt met een overval of agressie te maken krijgt. Door bijvoorbeeld een paniekknop / overvalknop te installeren onder de balie bij de kassa van de winkel of een draagbare alarmknop die het personeel bij zich draagt? Vele mogelijkheden zijn beschikbaar en de opvolging van een alarmmelding is erg belangrijk. Zorg dat iedereen direct beschikt over de juiste instructies en de schade beperkt wordt.

bhv voor industrie

cloud gebaseerd smartphone ontruimingssysteem

Een brand of een andere calamiteit snel ontdekken is één ding, maar een snelle en veilige manier van ontruimen is zeker zo belangrijk. Het is alleen niet zo vanzelfsprekend om te denken dat alle aanwezigen zelfstandig en veilig het pand zullen verlaten. Bij gebruiksfuncties waarbij de aanwezigen niet zelfredzaam zijn of in beperkte vrijheid zijn gesteld, is het van groot belang dat er géén paniek ontstaat bij een calamiteit. Wij hebben het dan over hoog risico objecten. Zorginstellingen, ziekenhuizen, gevangenissen en sommige gemeenten hebben daarom een wettelijke verplichting om een NEN2575-4 gecertificeerd ontruimingssysteem te hebben.

Een ontruimingssysteem helpt levens redden.

ik wil bhv in de zorg

beveiliging van alleenwerkers

Alleenwerken mag, zolang de werkgever maar voldoende maatregelen neemt om ten alle tijden het personeel te beschermen. In de MultiBel app kunt u kiezen uit vier verschillende vormen van beveiliging. Uw specifieke situatie bepaalt waar behoefte aan is: valdetectie, bewegingsloosheid, intervalcontrole of een agressieknop. Ook wordt vooraf ingesteld of de alarmering naar collega’s en/of een particuliere alarmcentrale gaat. Onze app oplossing beschikt over de K21023 Mobile Security certificering. Hiermee toont deze aan dat deze voldoet aan de maatstaven met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging van personen.

Start vandaag nog met Alarmering van alleenwerkers

bhv voor industrie

vervanging van portofoons

MultiBel is ook te gebruiken om alle ontruimende direct met elkaar te laten communiceren. Dit kan gewoon via de portofoon functie in de app of de telefonische conference call. Er ontstaat veel sneller een gemeenschappelijk beeld omdat alle belanghebbenden met elkaar kunnen praten. Daarnaast kunnen ook foto’s, video’s, taakkaarten en ontruimingsplattegronden gedeeld worden in de app. 

Wel zo handig en veilig

ik wil bhv in de zorg

meer weten de multibel oplossing

Wil je gewoon wat meer weten over Multibel? Vrijblijvend een offerte aanvragen of gewoon een goed gesprek hebben over veiligheid? Bel het nummer hiernaast en vraag naar een multibel specialist van IP Voice Group