UW PERSOONSGEGEVENS EN BEDRIJFSINFORMATIE ZIJN VEILIG BIJ ONS

IP Voice Group is sinds augustus 2023 ISO/IEC 27001:2022 nl gecertificeerd. De certificering is een formele bevestiging dat we bij IP Voice group veel waarde hechten aan de bescherming van al jouw data.

En dat geldt niet alleen voor jullie persoonsgegevens, maar voor alle bedrijfsinformatie die op jullie servers of bij ons in de cloud staan.

 

 
IP Voice Group is ISO 27001 Gecertificeerd
IP Voice Group is ISO 27001 Gecertificeerd

WAT IS ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijde norm voor informatiebeveiliging, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). De norm stelt duidelijke eisen aan het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het ISO/IEC 27001:2022 nl certificaat toont aan dat IP Voice Group voldoet aan die nieuwste normering eisen en dat adequate beveiligingsmaatregelen zijn gewaarborgd.

WAT BETEKENT ONZE ISO 27001 CERTIFICERING VOOR JOUW BEDRIJF

De ISO 27001 certificering brengt veel voordelen met zich mee voor ons als bedrijf maar wat betekent het concreet voor jullie organisatie als belanghebbende?

Het ISO/IEC 27001:2022 certificaat garandeert dat IP Voice Group:

  • Persoons- en bedrijfsdata optimaal beveiligt;
  • Processen heeft ingericht die de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en bescherming van informatie waarborgen;
  • Adequate technische en organisatorische maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging heeft getroffen;
  • Risico’s t.a.v. informatiebeveiliging identificeert, opvolgt, reduceert en controleert;
  • Het PDCA-concept (continu verbeteren) heeft geïntegreerd in al haar processen;
  • Voldoet aan de eisen van de GPDR;
  • Een betrouwbare partner is.
Interesse? Neem contact op!
IP Voice Group is ISO 27001 Gecertificeerd
IP Voice Group is ISO 27001 Gecertificeerd

DE SCOPE VAN ONZE ISO 27001 CERTIFICERING

Het informatiebeveiligingsbeleid binnen ICT-bedrijf OBI heeft betrekking op alle medewerkers, gebruikers en externe relaties, alsmede op alle organisatieonderdelen van OBI Automatisering.
De scope van onze dienstverlening en informatiebeveiligingsbeleid is;

Het adviseren, leveren en onderhouden van op het Internet Protocol gebaseerde diensten en producten voor de zakelijke markt.

Wilt u het ISO 27001 certificaat of de Verklaring van Toepasselijkheid inzien of heeft u een vraag over onze informatiebeveiliging, neem dan contact op met onze security officer door te bellen naar 0880405858 of te mailen naar security@ipvoicegroup.nl