Dit moet je weten over de nieuwe cybersecurity strategie

Cybersecurity Nederland houdt zich bezig met het beschermen van verschillende netwerken, systemen, data en apparaten tegen cyberaanvallen. Onder cyberaanval vallen onder andere data-inbreuken en ransomware. Kort gezegd: cyber security Nederland heeft een doel en dat is om een computernetwerk te beschermen tegen diverse externe bedreigingen. Met de nieuwe cybersecurity strategie is het uitgangspunt om de digitale veiligheid te versterken. Wil je meer weten over cyber security Nederland en hoe security ICT precies werkt? Lees dan zeker even verder!

Nieuwe cybersecurity strategie

De nieuwe cybersecurity strategie bestaat uit een strategie om digitale veiligheid na te kunnen streven, maar ook een actieplan waarbij door middel van concrete acties Nederland op een digitaal level veiliger gemaakt kan worden. Het actieplan wat in de strategie beschreven staat is gericht op de overheid, maar ook op burgers en bedrijven. Door middel van vier pijlers wilt de overheid deze visie realiseren. Ter versterking van de vier pijlers komt er een duidelijke wet- en regelgeving met betrekking tot cyber security in Nederland.

Vier pijlers binnen cybersecurity Nederland

De eerste pijler draait om het verhogen van digitale weerbaarheid van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Hierbij kan je denken aan het verkleinen van risico’s door cyberaanvallen te voorkomen of ze tijdig te ontdekken als er een aanval heeft plaatsgevonden. Ten tweede valt het aanbieden van innovatieve en veilige producten online binnen de strategie. Bij de derde pijler moet worden geprobeerd dreigingen van criminelen en staten te voorkomen. Tot slot is het belangrijk dat er genoeg cybersecurity specialisten werkzaam zijn, er genoeg educatie is over dit onderwerp en dat burgers weerbaarder worden.

Security ICT

Ook bestaat er security in de ICT. Hierbij staan beveiligingsmaatregelen centraal die ervoor zorgen dat (gevoelige) bedrijfsinformatie goed beschermd wordt. Het gaat om zowel beveiliging van digitale data als data wat fysiek beschikbaar is. Om de maatregelen toe te kunnen passen, wordt er gebruik gemaakt van diverse soorten technologieën. Met cyber security kan je beveiligingslekken zo goed mogelijk proberen tegen te gaan. Iets wat belangrijk is voor ieder bedrijf!